Всеукраїнська профспілка юристів

Військова прокуратура сил антитерористичної операції здійснює формування вакантних посад

Військова прокуратура сил антитерористичної операції здійснює формування  вакантних посад
138133 ПЕРЕГЛЯДІВ

Військова прокуратура сил антитерористичної операції здійснює формування кадрового резерву для заміщення вакантних посад. Основними критеріями відбору є високі морально-ділові якості, патріотизм, відданість справі, достатній рівень професійних знань.

Вимоги до кандидатів:
1. Громадянство України.
2. Вища юридична освіта.
3. Придатність до проходження військової служби.
Досвід роботи не обов’язковий.

Кандидатам на заміщення вакантних посад у військовій прокуратурі сил антитерористичної операції буде запропоновано проходження опитування з використанням поліграфа відповідно до Інструкції про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12 червня 2017 року № 180.

Соціальні гарантії:
На військовослужбовців, які проходять військову службу в органах військової прокуратури, поширюються соціальні гарантії, встановлені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Військовослужбовці органів військової прокуратури одержують компенсацію за піднайом житла відповідно до Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України та Міністерства оборони України від 14 квітня 2017 року № 116/227.
Також військовослужбовцям органів військової прокуратури, які залучені до участі в антитерористичній операції, виплачується відповідна винагорода.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їх сімей» час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції, зараховується на пільгових умовах - один місяць служби за три місяці.
Особам, які бажають проходити військову службу у військовій прокуратурі сил антитерористичної операції необхідно надіслати на електронну пошту davydchenko.av@gp.gov.ua автобіографію, з обов’язковим зазначенням теми листа «Кадровий резерв».

Автобіографія складається з обов'язковим зазначенням таких відомостей:
– військового звання (класного чину, спеціального звання), прізвища, ім'я та по батькові;
– дати народження (число, місяць, рік) та місця народження;
– якщо змінював прізвище, ім'я, по батькові, вказати, коли, де і з якої причини;
– громадянство (чи змінював його, з якої причини, а також вказати, мав чи має громадянство іншої держави);
– освіта (коли і які навчальні заклади закінчив, спеціальність, кваліфікація згідно з дипломом, чи було направлення на роботу);
– переміщення по службі, причини і підстави;
– чи притягувався до кримінальної відповідальності (де, коли і за що);
– чи мав допуск до державної таємниці, оформлений за час роботи, служби, навчання;
– близькі родичі (батько, мати, брати, сестри, діти), а також чоловік (дружина), у тому числі колишні, із зазначенням ступеня родинного зв'язку, прізвища, імені, по батькові родича, дати та місця їх народження, роботи (найменування і адреса установи), посади, домашньої адреси (адреси реєстрації або фактичного мешкання);
– при зміні родичами прізвища, імені та по батькові необхідно вказати їх попередні прізвища, ім'я та по батькові;
– чи притягувалися близькі родичі до кримінальної відповідальності (де, коли і за що);
– чи є близькі родичі, які постійно мешкають за кордоном (вказати, з якого часу) або ті, які оформляють документи на виїзд на постійне місце проживання в іншу державу;
– перебування за кордоном (коли, де, з якою метою);
– інша інформація, яку кандидат бажає повідомити про себе.

© 2007 Всеукраїнська профспілка юристів

Мої відео