Шановні юристи! Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції інформує Вас, що за сприянням та при активній участі Тернопільської міської громадської організації «Правозахисна організація „АКВІТАС“ 22 вересня 2017 р. буде проводитись міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему:

» Національна юриспруденція в умовах глобалізації "
Прохання матеріали надсилати завчасно. Роботи учасників приймаються до 22 вересня 2017 року включно.
Збірник тез наукової інтернет-конференції включається до наукометричної бази даних «РІНЦ/RSCI».
Адреса сайту www.lex-line.com.ua
Планується робота за секціями: 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права; 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право; 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право; 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право; 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право; 6. Трудове право та право соціального забезпечення; 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право; 8. Фінансове право. Банківське право; 9. Господарське право. Господарське процесуальне право; 10. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура; 11. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська та польська.
Ваші доповіді будуть розміщені на даному сайті, а також будуть опубліковані у збірниках конференції.Конференція містить секції виключно юридичного спрямування. Доповіді розміщуються на вищезазначеному сайті та у збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Учасникам видаються сертифікати про участь в конференції.
З матеріалами конференції зможе ознайомитись кожен користувач мережі Internet будь-якої країни світу.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Оргкомітет МНПІК а/с 1079, м. Тернопіль 46010
Контактний телефон: +380979074970
e-mail: lex-line@ukr.net
Веб-сайт: www.lex-line.com.ua