Всеукраїнська профспілка юристів

Тарас Грень: Особливості державної реєстрації прав на гідротехнічні споруди

Тарас Грень: Особливості державної реєстрації прав на гідротехнічні споруди
286945 ПЕРЕГЛЯДІВ

Гідротехнічні споруди – це споруди для використання водних ресурсів, а також для боротьби з шкідливим впливом вод: греблі й дамби різного призначення та їхні конструктивні елементи; водоскиди, водоспуски, споруди водовідведення: тунелі, канали, труби, лотки; регуляційні споруди, накопичувачі промислових відходів, ставки, відкриті водозабори, гідромеханічне та механічне обладнання, призначене для нормального функціонування споруд, - зазаначає начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), Тарас Грень.

Під спорудами розуміється будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт. (Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000, затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 року №507).
Що таке ‼нерухоме майно, до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (181 ЦК).
Також, не слід оминати увагою, що законодавством визначені подільні та неподільні речі. Подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення, а неподільною відповідно, яку не можна поділити без втрати такого призначення. (стаття 183 Цивільного кодексу України). Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов’язана з нею спільним призначенням, є її приналежністю. Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю (складна річ) (частина перша статті 188 ЦК).
‼У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.
Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141(зі змінами) встановлено, що до Державного реєстру прав вносяться такі відомості про нерухоме майно:
про земельну ділянку:
кадастровий номер земельної ділянки;
про об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці:
тип об’єкта нерухомого майна;
площа об’єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);
опис об’єкта нерухомого майна із зазначенням об’єктів, що є приналежністю головної речі (присвоєна літера, римська або арабська цифра відповідно до технічного паспорта, загальна та (за наявності) житлова площа) (у разі коли об’єкт нерухомого майна є головною річчю);
відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєна літера, загальна та (за наявності) житлова площа) (у разі коли об’єкт нерухомого майна є складною річчю);
адреса об’єкта нерухомого майна;
кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований такий об’єкт нерухомого майна (у разі коли об’єктом нерухомого майна є індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, будівля або споруда та у документах, поданих для державної реєстрації права власності, наявні відомості про розташування такого об’єкта на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі, або коли адресою новозбудованого індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об’єкт);
 про об’єкт незавершеного будівництва:
опис об’єкта незавершеного будівництва (присвоєна відповідно до технічного паспорта літера, відсоток готовності тощо);
кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва.
У разі наявності у документах, поданих для державної реєстрації права власності, відомостей про ціну (вартість) нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва додатково вносяться відомості про таку ціну (вартість). Також, варто звернути уваги, що затверджена Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації, яка визначає механізм проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна всіх форм власності, що здійснюють суб'єкти господарювання, і діє на всій території України. Проте, дія цієї Інструкції не поширюється на проведення інвентаризації гідротехнічних споруд.
‼️‼️Тому при визначені чи є певна споруда об’єктом нерухомого майна та чи підлягають права на неї державній реєстрації, слід враховувати, що державній реєстрації підлягають речові прав на нерухоме майно, що є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин, яке містить ознаки, передбачені статтею 181 Цивільного кодексу України, та якому притаманні характеристики, які ОБОВ'ЯЗКВО повинні бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.‼️‼️
Відповідно до наказу «Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу" визначено перелік документів, що подаються до регістру для внесення ГТС до бази даних гідротехнічних споруд.
Регіст - ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" є державним підприємством у галузі морського та річкового транспорту. Одним із завдань Регістру є ведення бази даних гідротехнічних споруд.
Гідротехнічні споруди вноситься до бази даних гідротехнічних споруд після проведення Регістром первісного огляду на підставі заявки експлуатуючої організації та акта огляду гідротехнічної споруди.
До бази даних гідротехнічних споруд систематично вносяться необхідні зміни і уточнення. Інформація з бази даних гідротехнічних споруд розміщується на сайті Регістру, щокварталу оновлюється і є доступною для усіх заінтересованих осіб. 

© 2007 Всеукраїнська профспілка юристів

Мої відео