Всеукраїнська профспілка юристів

МІН’ЮСТ РОЗПОЧАВ РОБОТУ НАД ІМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ ООН У СФЕРІ БІЗНЕСУ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

МІН’ЮСТ РОЗПОЧАВ РОБОТУ НАД ІМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ ООН У СФЕРІ БІЗНЕСУ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
56220 ПЕРЕГЛЯДІВ

У січні 2019 року Міністерство юстиції розпочало роботу над імплементацією Керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини в Україні.

Керівні принципи належать до системи норм т. зв. «м’якого права» та декларують визнання того, що діяльність бізнес-структур може потенційно мати негативний вплив на права людини. Керівні принципи стали першим міжнародним документом, який визнав бізнес носієм обов’язків у сфері прав людини поряд із державою та квазідержавними утвореннями.

Документ встановлює, що:

  • держави мають обов’язок захищати від порушень прав людини з-боку бізнесу;
  • бізнес-структури мають обов’язок поважати права людини;
  • постраждалі від таких порушень мають право на доступ до ефективних засобів правового захисту.

Ініціюючи процес імплементації Керівних принципів ООН в сфері бізнесу та прав людини в Україні, Міністерство юстиції слідує позитивному прикладу багатьох країн світу, у тому числі Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Грузії, Латвії та ін.

Задля того, щоб імплементація Керівних принципів була обґрунтованою та базувалась на аналізі реальної ситуації з дотриманням прав людини у підприємницькій діяльності в Україні, її першим кроком стало проведення Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини (т. зв. National Baseline Assessment on Business and Human Rights або NBA).

NBA було проведено за методологією Данського інституту з прав людини. Підготовку тексту дослідження здійснювали колеги з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за участі профільних громадських організацій. Координацію дослідження здійснював Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін’юсту.

Дослідження здійснювалось на основі аналізу чинного законодавства, практики його застосування, державної політики та практичних кейсів на предмет їх відповідності міжнародним стандартам у сфері бізнесу та прав людини.

Крім того, для цілей NBA було проведено опитування представників бізнес-спільноти. Опитування мало на меті з’ясувати фактичний стан дотримання прав людини українською бізнес-спільнотою та виявити перешкоди, які заважають їй у цьому. Участь в опитуванні прийняли близько 30 компаній з різних секторів економіки та регіонів України.

Підготовлений за результатами проведеного дослідження аналітичний звіт містить висновки щодо стану імплементації Керівних принципів в Україні, виявлених прогалин у законодавстві та державній політиці, а також відповідності практик ведення бізнесу стандартам корпоративної відповідальності у сфері прав людини.

Документ має стати платформою для подальшої імплементації Керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини в Україні.

© 2007 Всеукраїнська профспілка юристів